Sår kan oppstå av ulike årsaker: fysisk skade, ekstreme temperaturer eller etsende kjemikalier. Huden kan skades eller ødelegges. Hudens beskyttelsesfunksjon kan også rammes på ulike steder som etter tur kan medføre at bakterier lettere trenger inn og forårsaker infeksjoner.

Riktig behandling fremmer sårhelingen

Er det et dypt eller overfladisk sår? Hvordan vil du beskrive kantene av såret? Blør eller siver det puss fra såret? Måten du behandler et sår på avhenger av alle disse faktorene. Hvordan du behandler det, er nøkkelen til hvor raskt det vil gro.

Råd som «et sår gror best i friluft» bør følges med forsiktighet. Alle sår er forskjellig og må behandles i henhold til behovene.

Søk medisinsk hjelp

Sår som trenger medisinsk tilsyn: stikkskader - spesielt ved fremmedlegemer involvert - dyrebitt og kloresår, store brannskader, store blødninger må tilsees av lege.