For å være presis, et hvilket som helst sår som penetrerer hudlagene er definert som et åpent sår. Men vanligvis betyr et åpent sår en dypere skade som et bitt- eller punkteringssår, i motsetning til en skrape eller et mindre kutt.

Pass deg for infeksjon

Hvis det fremdeles befinner seg fremmedlegemer i det, ikke prøv å fjerne dem selv: du kan skade enda mer vev. Prioriter å stoppe blødningen; hvis du er i tvil, skal du jobbe rundt fremmedlegemene så godt du kan. Dypere sår skal generelt sett behandles av lege, siden det er mulighet for å skade dypere blodårer eller organer. Åpne sår er også utsatt for infeksjon, spesielt bittsår. En lege vil om nødvendig gi deg ny stivkrampevaksine og foreskrive en antibiotikabehandling.

Søk medisinsk hjelp

Sår som trenger medisinsk tilsyn: stikkskader - spesielt ved fremmedlegemer involvert - dyrebitt og kloresår, store brannskader, store blødninger må tilsees av lege.