Fire av fem alvorlige brannskader skjer under fritidsaktiviteter som grilling og matlaging, men også ved trafikkulykker. Avhengig av varighet og temperatur kan varmen skade huden enormt. Brannskader er kategorisert i forskjellige grader: en førstegrads brannskade påvirker epidermis, andregrads ødelegger huden helt ned til dermis. En tredjegrads brannskade ødelegger hele hudområdet, inkludert nerver og kar.

Du skal ikke behandle brannskader ved bruk av husholdningsmidler

En brannskade som ikke er større enn håndflaten din, skal avkjøles så raskt som mulig under vann. Det skal ikke være kaldere enn 15 °C, og ikke avkjøl lenger enn i 20 minutter. Du skal aldri påføre brent hud ostemasse, yoghurt eller olje. Hvis huden er så skadet at det dannes blemmer, skal du øyeblikkelig oppsøke lege; hvis brannskadene strekker seg over et større område, kan en brannskadeavdeling være det beste alternativet.
 

Søk medisinsk hjelp

Sår som trenger medisinsk tilsyn: stikkskader - spesielt ved fremmedlegemer involvert - dyrebitt og kloresår, store brannskader, store blødninger må tilsees av lege.