Store sår og sår som ikke gror er selvsagt spesielt utsatt for bakterier. Diabetikere har for eksempel fem ganger så stor sjanse for å pådra seg sårinfeksjon enn friske mennesker.

Kjennetegnene til en sårinfeksjon

Sårinfeksjoner kjennetegnes av:

  • rødhet
  • varme
  • hevelse
  • smerte

Et infisert sår skal behandles av en lege. De kan vurdere om antibiotika er nødvendig og gi deg ny stivkrampevaksine. De vil også fjerne dødt vev fra såret hvis det påvirker sårhelingen. Sår med puss i dem må rengjøres, og det kan være nødvendig med drenering av puss ved hjelp av et dren. Det finnes også spesielle sårbandasjer for infiserte sår laget av skum og hydrogel, som bidrar til å fukte og ventilere såret mens den absorberer overskytende væske.

Søk medisinsk hjelp

Sår som trenger medisinsk tilsyn: stikkskader - spesielt ved fremmedlegemer involvert - dyrebitt og kloresår, store brannskader, store blødninger må tilsees av lege.