Infiserte sår: Åpne sår risikerer å bli infiserte

Store sår og sår som ikke gror er selvsagt spesielt utsatt for bakterier. Diabetikere har for eksempel fem ganger så stor sjanse for å pådra seg sårinfeksjon enn friske mennesker.

Kjennetegnene til en sårinfeksjon

Sårinfeksjoner kjennetegnes av:

  • rødhet
  • varme
  • hevelse
  • smerte

An infected wound is a case for the medical experts. They can tell whether antibiotics are needed and they can renew your tetanus protection if necessary. They will also remove dead tissue from the wound if it is preventing the healing process. Wounds with pus in them have to be cleaned, and drainage by means a duct through which pus can flow away may be required. There are also special wound dressings for infected wounds made of foam and hydrogel which help to moisten and ventilate the wound while absorbing excess secretions.  


Søk medisinsk hjelp

Sår som trenger medisinsk tilsyn: stikkskader - spesielt ved fremmedlegemer involvert - dyrebitt og kloresår, store brannskader, store blødninger må tilsees av lege.