Absorberende bandasjer og kompresser 

Cutisoft® | Non-Woven kompresser

Absorberende kompresser til rensing av sår.

Multisorb® | Non-Woven kompresser

Absorberende kompresser til rensing av sår.

Propax® | Munnrensepinner

Munnrensepinner med myke skumhoder for praktisk munnhygiene.

Cutisoft® | Eye Compress

Myke, sterile og svært absorberende øyelapper som beskytter.

Multisorb® | Absorberende bandasje

En steril, absorberende bandasje til sår med moderate til høye mengder eksudat.