Respekter behovet til skjør og utsatt hud

Bandasjering en viktig del av hverdagsrutinen for mange pasienter, men på grunn av limet kan påføring og fjerning ha negative innvirkninger på huden. I tillegg til unødvendige smerter, kan hudskader fra bandasjer øke infeksjonsrisikoen, medføre større sår og forsinke sårtilhelingen. Dette gjelder særlig for skjør og utsatt hud.

Hvem rammes?

Produktet er egnet for eldre pasienter.

Eldre pasienter

Eldre pasienter er en gruppe som stadig vokser, og huden til denne gruppen blir stadig mer skjør.

Produktet er egnet for spedbarn.

Spedbarn

Huden til spedbarn er ikke fullt utviklet og dermed ekstra sensitiv.

Produktet er egnet for pasienter som tar legemidler som forårsaker symptomer som skjør hud.

Pasienter på visse medikamenter

Som bivirkning kan regelmessig bruk av visse legemidler gjøre pasientens hud utsatt og sensitiv.

Produktet er egnet for pasienter som skifter bandasje ofte og får skjør hud som følge av det.

Pasienter med hyppige bandasjeskift

Pasienter som trenger hyppig bandasjeskift har ofte utsatt hud som forverres av limrelaterte skader.

Produktet er egnet for pasienter med skjør hud forårsaket av sykdom.

Pasienter med skjør hud forårsaket av sykdom

Enkelte sykdommer kan gjøre pasientens hud skjør og sensitiv.

Leukoplast skin sensitive-teknologi – sensitiv med mange fordeler

Skjør, aldrende og utsatt hud har spesielle behov når det gjelder bandasjering. Slik hud krever en løsning som både beskytter dens integritet og hindrer skader relatert til hefting av bandasjen. Leukoplast tilbyr den perfekte hverdagsløsningen for skånsom påføring og fjerning av plaster for sensitiv hud.

Produktbilde som viser fordelene ved skin sensitive teknologien: sikker påføring, atraumatisk fjerning og forebygging av limrelaterte hudskader.

Leukoplast skin sensitive-produkter for profesjonell bruk:

Bandasjer spiller en viktig rolle i helsepersonellets daglige rutine. Pasientene deres med skjør, aldrende eller utsatt hud krever skånsom pleie og ekstra omhu.
Lær om hvordan våre Leukoplast skin sensitive-produkter kan hjelpe pasienter, og se hele kolleksjonen vår!