Behandling av førstegrads forbrenning

Unormal eksponering for temperatur forårsaker skadet hud. Mindre brannsår beskrives vanligvis som førstegrads forbrenninger. Følg behandlingstrinnene nedenfor, som er basert på anbefalinger fra NHS:

Grafisk fremstilling av en kran med rennende vann for å illustrere nedkjølingen med rennende vann som et behandlingstrinn i Leukoplasts sårpleieveiledning.

1. Kjøl ned brannsåret:

«Kjøl ned brannsåret med kjølig eller lunkent rennende vann i 20 minutter så snart som mulig etter skaden.» 1
Grafisk fremstilling av et forstørrelsesglass med et utropstegn for å understreke viktigheten av å følge hygienetiltak ved sårbehandling.

2. ADVARSEL:

«Bruk aldri is, isvann eller kremer og andre fettede substanser som smør.» 1 Sprekk ikke blemmene! Dette vil sannsynligvis forurense brannsåret.
Grafisk fremstilling av håndvask som et behandlingstrinn i Leukoplasts sårpleieveiledning.

3. Hvis du assisterer ved brannsår: Vask hendene dine!

Vask og tørk hendene dine grundig.
Grafisk fremstilling av en hånd som påfører en sårbandasje på et annet håndledd, som symboliser at såret blir dekket til som et behandlingstrinn.

4. Dekk til brannsåret:

Beskytt såret ved å bruke en ren sårbandasje.

Når skal man oppsøke helsepersonell?

Mindre brannsår som brannsår på hender eller fingre bør behandles hjemme og ved nedkjøling. Et legebesøk er nødvendig, hvis:

  • brannsåret er større enn offerets hånd.
  • offeret er gravid, et barn eller en eldre person.
  • offeret får sjokk.
  • brannsåret er forårsaket av kjemikalier, elektrisitet eller radioaktivitet.

Er du usikker, ta kontakt med helsepersonell

Mange vanlige sår kan håndteres hjemme. Men når bør en lege konsulteres? Bla ned for mer informasjon!

Piktogram som viser helsepersonell.

Profesjonell sårpleie for mindre brannsår

Leukomed® T

Steril bandasje for overfladiske sår, operasjonssår og for fiksering av bandasjer.

Leukomed® T skin sensitive

Filmfiksering for å feste sårbandasjer på sensitiv eller kompromittert hud.

Cutisoft® | Non-Woven kompresser

Absorberende kompresser til rensing av sår.